Privacybeleid

We hechten bij PAUS veel belang aan jouw dataprivacy en willen je dan ook graag in alle openheid en transparantie vertellen hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Wie beheert jouw persoonlijke gegevens?
Niels Van Couter, een van de bezielers en bestuurder van PAUS vzw, beheert de persoonlijke gegevens die jullie bij ons indienen en houdt bij de verwerking ervan rekening met alle toepasselijke rechten en plichten inzake gegevensbescherming.

Naam van de vereniging: PAUS vzw
Verantwoordelijke beheerder: Niels Van Couter
Ondernemingsnummer PAUS vzw: 0732.614.373

Waarom verzamelen we jouw gegevens?

Dienstverlening
Om onze diensten te verlenen hebben we jouw gegevens nodig. Als je bijvoorbeeld een bestelling plaatst in onze webshop, moeten we weten naar welk adres en op welke naam we dat product mogen verzenden.

Wedstrijden en acties
PAUS staat voor stilstaan, maar net zo goed voor zorg dragen. Voor jezelf en voor anderen. Daarom houden we er ook van om jullie, onze fans, in de watten te leggen. Een manier om dat te doen is bijvoorbeeld het organiseren van een wedstrijd. Ook daarvoor hebben we natuurlijk bepaalde gegevens van je nodig. 

Statistiek
Het doel van PAUS is om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met het verhaal achter zeldzame en/of ongekende aandoeningen. Om dat doel te bereiken is het interessant om onze eigen werking onder de loep te nemen. Daarvoor hebben we data nodig. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welke diensten voor onze bezoekers van de website interessant en bruikbaar zijn, welke verhalen jullie het liefst lezen en welke producten het in de webshop het beste doen.

Jullie op de hoogte houden
Je kan je op onze site inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wie zich inschrijft deelt persoonlijke gegevens, maar zal in ruil als eerste geïnformeerd worden over belangrijke nieuwtjes, leuke verhalen of leuke acties.

Reacties
In het commentaarveld op het einde van elk artikel, kunnen jullie een mening kwijt of een ervaring delen. Om veiligheidsredenen moeten we kunnen controleren of reacties geen spam zijn en het is ook gewoon leuk als meningen een naam krijgen. Dat maakt de interactie dat tikkeltje echter en persoonlijker.

Misbruik opsporen en onderzoeken
Je maakte het wellicht zelf al eens mee. Een vreemde mail met een ongelooflijk aanbod bereikt je postbus of erger, een frauduleus mailtje wordt in jouw naam naar je contacten gestuurd. We vertrouwen het liefst iedereen zonder aarzelen, maar moeten realistisch zijn en voorkomen dat er misbruik plaatsvindt op ons platform. Daarom controleert onze website (automatisch) een aantal variabelen om spam te detecteren.

Welke gegevens verzamelt PAUS?

We kunnen de verzamelde gegevens in twee groepen verdelen.

Ten eerste gaat het over identificatiegegevens: je naam, je emailadres, je postadres, … Informatie die je ons zelf meedeelt als je bijvoorbeeld een bestelling doet of een reactie achterlaat.

Ten tweede gaat het over gegevens over het gebruik van onze diensten: muisklikken, bezochte pagina’s, je IP-adres, het besturingssysteem waar je gebruik van maakt om te surfen, hoe je bij onze website terechtkomt, …. Om deze informatie te verzamelen maken de programma’s in de backend van onze website gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn bestandjes die op de harde schijf van je computer geplaatst worden en ons toelaten om de site beter af te stemmen op het surfgedrag van de terugkerende bezoeker. Bij het eerste bezoek aan onze website krijg je een pop-upvenster waarin je het verzamelen van cookies accepteert of weigert. Nadien kan je altijd zelf nog de instellingen in jouw browser wijzigen. 

Wanneer je onze website bezoekt, verklaar je je akkoord met de gegevensinzameling zoals ze hierboven werd beschreven.

Toegang tot je gegevens

De teamleden van PAUS hebben toegang tot je gegevens. Je gegevens worden, zoals eerder aangehaald, enkel gebruikt in specifieke gevallen en wanneer dat nodig geacht wordt om jullie onze diensten op een optimale manier te verstrekken. Er zijn een aantal categorieën van derde partijen waaraan we jullie gegevens kunnen doorgeven:

  • Dienstverleners: we geven jouw gegevens door aan dienstverleners waarop we zelf een beroep doen. Plaats je bijvoorbeeld een bestelling op onze website, dan maken we daarbij gebruik van een dienstverlener voor betalingstransacties. Dat soort van dienstverleners krijgt enkel toegang tot de gegevens en informatie die kaderen in hun opdracht.
  • Aanbieders van sociale media: op onze website verwijzen we soms door naar sociale media zoals Instagram en Facebook. De specifieke knoppen die naar deze sociaalnetwerksites verwijzen, worden beheerd door die sociale media zelf. Dit betekent dat wij geen volledige controle hebben op de manier waarop zij met jouw doorklikken omgaan. Het kan dat zij bijvoorbeeld gebruik maken van bepaalde cookies. Indien je daarover nog bijkomende vragen hebt, is het zinvol het cookies- en privacybeleid van de respectievelijke sociaalnetwerksites te raadplegen.
  • Partners: PAUS gelooft sterk in de meerwaarde van samenwerkingen. Kijk maar naar de acties die we in het kader van de Warmste Week opzetten met creatieve en gelijkgezinde zielen. Om dergelijke samenwerkingen te realiseren is het soms noodzakelijk om bepaalde gegevens met de partners te delen (bijvoorbeeld als zij rechtstreeks instaan voor het verzenden van de producten die ze maken).
  • Overheden en autoriteiten:  enkel wanneer we wettelijk verplicht worden zullen we jullie gegevens doorgeven aan overheden en autoriteiten.

Wat zijn je rechten?

Recht op toegang 
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we van jou bijhouden. Wanneer je deze informatie opvraagt, bezorgen we die zo snel mogelijk via e-mail.

Recht op correctie
De gegevens die we van jou verzamelen kunnen niet (meer) juist zijn. Je hebt dan het recht om ons te vragen deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. Wanneer je ons daarom vraagt, gaan we zo snel mogelijk aan de slag. 

Recht op wissen
Je hebt op elk moment het recht om ons te vragen je persoongegevens te wissen. Er zijn bepaalde situaties waarin we niet verplicht zijn in te gaan op je vraag. Dat is bijvoorbeeld zo als je nog een openstaande bestelling hebt of een aankoop hebt gedaan en we wettelijk verplicht zijn bepaalde boekhoudkundige gegevens bij te houden.

Recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens door PAUS. Je moet een grondige reden aantonen die verband houdt met een specifieke situatie. We zijn niet altijd verplicht om op dergelijk verzoek in te gaan.

Recht om je te verzetten tegen het gebruik voor direct-marketingdoeleinden
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profielanalyse.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Door dit recht uit te oefenen is het mogelijk je persoonsgegevens vlot van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij PAUS hebt ingediend.

Hoe lang bewaart PAUS jouw gegevens?

We zullen je persoonlijke gegevens niet langer gebruiken dan nodig is voor het vooropgestelde doel. Schrijf je je bijvoorbeeld uit voor onze nieuwsbrief, dan zullen we die gegevens van je niet langer bijhouden dan noodzakelijk. Om op een correcte manier om te gaan met klachten of juridische geschillen, zullen we dergelijke gegevens nog twee jaar archiveren. Na afloop van die termijn worden je gegevens definitief gewist of geanonimiseerd.

Bijkomende vragen of klachten?

We hopen dat bovenstaande jou op een voldoende manier geïnformeerd heeft over de manier waarop we omgaan met je persoonlijke gegevens. Heb je toch nog vragen of zelfs klachten over de manier waarop we dat doen, aarzel niet en contacteer ons via volgend e-mailadres: pausvzw@gmail.com.

Kan dit privacybeleid veranderen?

Ja. Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie ervan is steeds beschikbaar op onze website. Is er een significante wijziging doorgevoerd, dan informeren we jullie daar actief over.